Werkwijze voor nieuwbouw of verbouwen.

1. kennismaking – allereerst nemen wij uw wensen en de mogelijkheden met u door.
2. offerte – u ontvangt van ons een offerte.
3. inmeten – bij een verbouwing wordt eerst de bestaande situatie ingemeten.
4. voorontwerp – onze eerste vertaling van alle eisen, wensen en financiële uitgangspunten van het ontwerp.
5. definitief ontwerp – het voorlopige ontwerp wordt verder opgewerkt en uitgebreid met bouwtechnische informatie.
6. aanvraag omgevingsvergunning – indien nodig vragen wij een omgevingsvergunning aan bij de gemeente.
7. bouwvoorbereiding en aannemersselectie – technische omschrijvingen en werktekeningen worden gemaakt en op basis daarvan kunnen zij een aanbieding doen.
8. uitvoering bouw.
9. oplevering.