Een overzicht van onze Revit Architecture Trainingen

In de Revit Architecture basiscursus worden de basisvaardigheden van het programma behandeld. En stelt de cursist(en) na het volgen van de training alle basis modelleerfuncties te gebruiken.

Voorkennis De cursisten hoeven niet het niveau van een BIM modelleur te hebben.
Cursusduur De cursusduur is 3 dagen.
Locatie Op locatie cliënt.
Prijs Neem contact met ons op voor meer informatie.

Inhoud
De volgende onderwerpen worden tijdens de Revit Architecture Basis Training behandeld.

 • Project opstarten in Revit
  • Intro beginscherm
 • Revit instellingen en configuratie
 • User Interface
  • Denk en werkwijze van Revit
  • Schermindeling
  • Navigeren
  • Project Browser
  • Addins
 • Revit bestanden
 • Basis Modelleren
  • Gebruik maken van Project Template
  • Site, Project Base Point, Shared Coordinates
  • Publish en Aquire Coordinates
  • Stramien en Levels vastleggen
  • Walls, Floors en Roofs invoegen
  • Curtain Walls gebruiken
  • Families plaatsen en bewerken
   • Doors
   • Windows
   • Structural Families
  • Worksets (interne samenwerking)
  • Doorsneden
  • Aanzichten
 • Annotaties
  • Dimensioneren
  • Teksten
  • Symbolic Families
  • Legends
  • Tags en Keynotes
  • Revisies
 • Tabellen en hoeveelheden genereren
  • Tekeningenlijst
  • Ruimtestaat
 • Tekeningen samenstellen
  • Kaders en stempels
  • View opmaak
  • Plotten
 • Exporteren naar DWG en DWFx

Het doel van deze training is om de cursisten te laten zien hoe zij efficiënte en slimme details (2D Componenten) kunnen maken en toepassen in eigen projecten. In deze cursus worden eigen (pilot) projecten uitgewerkt.

Voorkennis Voor de gevorderde gebruiker van Revit Architecture
Cursusduur De cursusduur is één dag.
Locatie Op locatie cliënt.
Prijs Neem contact met ons op voor meer informatie.
 • Detail Componenten aanmaken
 • Detail verwijzing
 • View Template
 • Nested Families (Detail Componenten in Model Componenten)
 • Filled regions
 • Annotatie (detail uitwerken)
 • Opbouw detail boekje

Het doel van deze training is om de cursist(en) te laten zien wat de mogelijkheden zijn met Families in Revit Architecture. Na het volgen van de training bent u in staat zelf slimme (parametrische) Families te maken, wijzigen en te beheren.

Voorkennis Cursisten hebben enige ervaring met Revit Architecture.
Cursusduur De cursusduur is één dag.
Locatie Op locatie cliënt.
Prijs Neem contact met ons op voor meer informatie.
 • Template keuzes
 • Opbouw Families
 • Shared Parameters
 • Nested Families
 • Subcategorieën
 • Referentie vlakken
 • Materials
 • Formules invoegen

De Revit Architecture gevorderden training richt zich op ervaren Revit gebruikers. En stelt de cursist(en) na het volgen van de training zelf BIM projecten op te zetten en te beheren.

Voorkennis Het is vereist voldoende werkervaring met Revit Architecture.
Cursusduur De cursusduur is 2 dagen.
Locatie Op locatie cliënt.
Prijs Neem contact met ons op voor meer informatie.
 • Bureau standaard
  • Project Units
  • Stramien en Levels
  • System Families
  • Line Styles en Line Weights
  • Object Styles
  • Materials instellen
  • Opbouw Project browser, View en Sheets
  • Views instellen
   • View Filters
   • View Templates
   • Visibility Graphics
 • Linken van bestanden
 • Worksets aanmaken
 • Central en Local Files aanmaken
 • Design Options
 • Phases
 • Families aanmaken
  • Template keuze
  • Parameters
  • Referentievlakken
  • Nested Families
  • Subcatergorieen
  • Materials
 • Legends en schedules
 • Revisions
 • Detailleren

Heeft u behoefte aan een eigen Revit Bibiliotheek met bedrijfsspecifieke content (Revit Families). Wij stellen graag uw 2D- en 3D componenten samen en leren u ook hoe u uw Revit bibliotheek moet beheren en inzichtelijker kunt maken.

Wij werken de volgende onderdelen voor u uit:

 • Project Template
 • Revit Bibliotheek
  • Mappenstructuur
  • Bedrijfsspecifieke content (in overleg)